Recetas

Бусдаас 27 удаа а влига авчээ

Авто тээврийн үндэсний төвийн харьяа газруудад АТГ-аас м өрдөн ш алгах ажиллагаа явуулж, албан тушаалтны х ахуулийн үйлдлүүдийг илрүүлжээ.

А влигатай тэмцэх газраас явуулсан м өрдөн ш алгах ажиллагааны дүнд Авто тээврийн үндэсний төвийн Мэргэшсэн жолоочийн тасгийн мэргэжилтэн Б-г бусдаас хахууль авсан, эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан гэх үндэслэлээр шалгаж байна.

А влигатай тэмцэх газрын м өрдөгчид 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр Улаанбаатар хот дахь Авто тээврийн үндэсний төвийн харьяа 4 газарт м өрдөн ш алгах ажиллагаа явуулж, албан тушаалтан Б нь тус төвийн ажилтан Х-аар дамжуулан 3 удаагийн үйлдлээр хахууль авсан, мөн У гэгчээс 27 удаагийн үйлдлээр хахууль авсан, дүүргийн салбарын удирдах албан тушаалтанд 7 удаагийн х ахууль зуучилж өгсөн үйлдлүүдийг и лрүүлэн ш алгаж байна.

Related Articles

Back to top button

LIKE Дарж үзнэ үү