Recetas

Бэр гуйх цайллагын үеэр хүргэнээ хутгалж, амийг нь хөнөөжээ

Иргэн Б нь согтуурсан үедээ 2021 оны зургаадугаар сарын 04- ний өдрийн 21 цагийн орчим Говь-Алтай аймгийн нэгэн газарт бэр гуйх цайллагын үеэр баз хүргэн болох А.Б-тэй согтуурхан маргалдаж х.утгаар зүүн гуяны дотор талд нь нэг удаа х.утгалж а.лсан г.эмт х.эргийг ү.йлджээ.

Ш.үүгдэгч Д.Б ш.үүх хуралдаанд мэдүүлэхдээ: Цайллаганд оролцоод архи дарс уусан. Т.алийгаач согтуу байсан. Би ч бас архи уусан байсан. Согтолт их байсан. Айлын баруун хойморт сууж байхад т.алийгаач намайг орж ирээд цохиод авсан юм. Түүнээс болоод маргалдаад гарсан. Х.утга нь бол миний х.утга байсан. Тэр х.эргийг х.ийсэндээ гэ.мшиж байна . Намайг цохиж аваад бид хоёр барилцаж аваад гарсан. Тэгээд гадаа гараад тийм зүйл болсон.

Түүнээс хойш санахгүй байгаа юм. Шо.конд орсон юм шиг байна лээ. Ху.тгаа яаснаа санахгүй байгаа юм. Х.охиролд 3,000,000 төгрөг өгсөн. Хохирлоо үргэлжлүүлээд төлнө Г.энэтийн зүйл болсон. Өс х.онзон байхгүй. Ар.хинаас л боллоо” гэжээ.

Шинжээч Т.Алтайбаатарын 2021 оны зургаадугаар сарын 17-ны өдрийн 35 дугаартай ц.огцост хийсэн ш.үүх эмнэлгийн шинжилгээний 1. Талийгаач А.Б-н биед зүүн гуяны дотор дунд хэ.сгийн хатг.агдаж зүсэгдсэн шарх, зүүн гуяны артерийн /тараагуур/ судасны хагас тасрал, орчны булчин өөхөн эдийн цусс хуралт, дух, хамар, зүүн хөмсөг, зүүн хацар, эрүүнд зулгаралт, зүүн хөмсөг, баруун зүүн хацар, дээд уруулд цус хуралт гэ.мтэл тогтоогдлоо.

  1. Дээрх зүүн гуяны дотор дунд хэсгийн х.атгагдаж зүсэгдсэн шарх, зүүн г.уяны арте.рийн /тараагуур/ судасны хагас тасрал, орчны булчин өөхөн эдийн цусс хуралт гэ.мтэл нь ир үзүүртэй зүйлийн үйлчлэлээр үүсгэгдэнэ. Бусад цус хуралт, зулгаралт гэмтэл нь мохой зүйлийн үйлчлэлээр үүсгэгдэнэ.

Тал.ийгаач А.Б-н биед учирсан зүүн гуяны дотор дунд хэсгийн хатгагдаж зүсэгдсэн шарх, зүүн гуяны артерийн /тараагуур/ судасны хагас тасрал гэмтэл нь Шүүх эмнэлгийн г.эмтлийн зэрэг тогтоох журмын 3.1.8-д зааснаар г.эмтлийн хүнд зэрэгт хамаарна. Бусад гэмтэл нь гэмтлийн зэрэгт хамаарахгүй.

Улмаар шүүхээс шүүгдэгч Б овгийн Д-н Б-г Э.рүүгийн х.уулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хүнийг алах гэмт х.эрэг үйлдсэн гэм буруутай болохыг тогтоожээ.

Ийнхүү Э.рүүгийн х.уулийн тусгай ангийн 10.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар ш.үүгдэгч Д.Б-г 10 жилийн хугацаагаар х,орих ял шийтгэсүгэй.

  1. Э.рүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5.6 дугаар зүйлийн 4 дүгээр зүйлд зааснаар шүүгдэгч Д.Б-д оногдуулсан 10 жилийн хугацаагаар х.орих я.лыг хаалттай х.орих байгууллагад э.длүүлэхээр шийджээ.

Related Articles

Back to top button

LIKE Дарж үзнэ үү