Recetas

Мөнгөтэй болох шидэт тарни… Аз хийморь нь бурзайж яваг. Харсан даруйдаа түгээ!!!

Мөнгөтэй болох шидэт тарни: “Кунг-ро-но ама нило-та ванг”.

Нэг өдөр мацаг барьж,мөнгөтэй болбол хэн хэнд туслах,эд баялгийн ачаар хүрч болох ариун зорилго,хэзээ мөнгөтэй болох,хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун.

Дээрх тарнийг шөнө дунд гурван удаа давтан унш.Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногт нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Мөнгөтэй болох шидэт тарни: “Кунг-ро-но ама нило-та ванг”.

Нэг өдөр мацаг барьж,мөнгөтэй болбол хэн хэнд туслах,эд баялгийн ачаар хүрч болох ариун зорилго,хэзээ мөнгөтэй болох,хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун.

Дээрх тарнийг шөнө дунд гурван удаа давтан унш.Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногт нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Мөнгөтэй болох шидэт тарни: “Кунг-ро-но ама нило-та ванг”.

Нэг өдөр мацаг барьж,мөнгөтэй болбол хэн хэнд туслах,эд баялгийн ачаар хүрч болох ариун зорилго,хэзээ мөнгөтэй болох,хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун.

Дээрх тарнийг шөнө дунд гурван удаа давтан унш.Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногт нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Мөнгөтэй болох шидэт тарни: “Кунг-ро-но ама нило-та ванг”.

Нэг өдөр мацаг барьж,мөнгөтэй болбол хэн хэнд туслах,эд баялгийн ачаар хүрч болох ариун зорилго,хэзээ мөнгөтэй болох,хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун.

Дээрх тарнийг шөнө дунд гурван удаа давтан унш.Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногт нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Related Articles

Back to top button

LIKE Дарж үзнэ үү