Recetas

Хадгаламж нээлгэхдээ цагалбар харж байгаад аль болох могой өдөр нээлгэх хэрэгтэй

Эмэгтэй хүний хамгийн чухал зүйл бол хадгаламж байдаг.Өөртөө болон дүүдээ, үр хүүхдэдээ заавал хадгаламж нээлгээрэй.Учир нь хадгаламжын дэвтэр нь тааламжтай санхүүгийн усан махбодыг байнга үүсгэж байдаг.

Тэр утгаараа санхүүгийн үргүй зардал, сэтгэл ханамжтай байдал, өөртөө итгэлтэй байдал гэх мэт олон эерэг үр дүн авчирдаг байна.Хадгаламж нээлгэхдээ цагалбар харж байгаад аль болох могой өдөр нээлгэх хэрэгтэй.

Могой өдөр хүү сангийн эх атгах нь цагираглаж үржинэ гэсэн утгатай юм шүү.

2-Хадгаламж / Хугацаат Хадгаламжийн Данс

Хадгаламж / хугацаат хадгаламжийн данс нь шалгах данстай харьцуулахад урт хугацааны хугацаатай байдаг. Тэд шалгах данстай харьцуулахад бага хөрвөх чадвар, илүү хүүг санал болгодог. Сул тал нь тэд ямар ч шалгах бичих байгууламжийг санал болгож чадахгүй байна гэсэн юм, харин хэрэглэгч банкны теллер дамжуулан, онлайн банкаар дамжуулан хөрөнгө татан авч болно. Заримдаа эрт гарах нь олон банк зарим нэмэлт төлбөр хүргэдэг, гэхдээ эдгээр данс хадгалахын тулд ямар ч төлбөр байхгүй байна.

Мөн энэ бүтээгдэхүүнд шүүрүүлэх, шүүрүүлэх байгууламж байдаг. Энэ онд өөрийнхөө цуглуулгыг амархан захирах банк нь таны байнгын зааврын дагуу өөр нэг орд бүтээгдэхүүний мөнгө шилжүүлж болно. Жишээ нь: Barclay ‘ s issues term deposit to corporate customers known as Wholesale term Deposit, while, when released to retail customers, it is known as Retail Deposit.

3-Мөнгөний Зах Зээлийн Данс

Мөнгөний зах зээлийн данс
цэвэр улс орны төв банкны тодорхойлсон Макро хувьсах хүчин зүйл дээр суурилсан зах зээлийн хүү дээр үндэслэсэн байдаг, хүүгийн түвшин өдөр тутам хэлбэлзэж гэж энэ нь заримдаа энэ нь хадгаламжийн данс, заримдаа бага илүү хүү санал болгож байна гэж маш урьдчилан таамаглах боломжгүй болдог. Энэ нь бас их, бага ижил бусад боломжуудыг санал болгож байна, Бид хадгаламжийн дансны хувьд дээр дурдсан шиг. Банкууд ерөнхийдөө өөрийн харилцагч энэ байгууламжийг хадгалахын тулд ямар ч хураамж байхгүй бол.

Related Articles

Back to top button

LIKE Дарж үзнэ үү