Recetas

Цэцэрлэгийн тендерт ялуулахын тулд яамны ажилтан 35 сая төгрөгийн а влига авчээ

Дэлхийн банкны буцалтгүй тусламжаар Сүхбаатар дүүрэгт 100 хүүхдийн цэцэрлэг барих тендер зарласан юм. Тэгвэл уг тендерт оролцох компаниудыг яамны ажилтан х ясан боогдуулж 35 сая төгрөгийн х ахууль авсан х эрэг гарчээ.

Уг хэрэг дээр тэрхүү яамны албан тушаалтанд холбогдох э рүүгийн х эргийг ш үүхэд шилжүүлэх саналтайгаар пр окурорт шилжүүлсэн талаар А ТГ мэдээллээ.

Related Articles

Back to top button

LIKE Дарж үзнэ үү