Categories
Uncategorized

ТАНЫГ БОЛОН ТАНАА ГЭР БҮЛИЙГ MУУ БҮХНЭЭС ХАМГААЛЖ, САЙНД СААДГҮЙ ХҮРГЭХ ТАРНИУД ХАДГАЛААД АВААРАЙ

Юу санасан бүгдийг түргэн бүтээхүй тарни “Ному хари ди гу мари гоори гандари зандали мадамги гали гали /нэрээ хэлнэ/ мухе хи хара хара хара база база авадаяа мунзаяа /нэрээ хэлнэ/ меша мана яа суухай ум бура бува зула зула зули манани деви сарвасан гаари гари низа дале дале зула зула суухаа”/Ганжуур Дандарын аймгаас/

Хийморийн тарни “Гүндү сарва дүрүү хо базар аюухы сууха” энэ тарнийг уншиж яваа ямар ч хүмүүний хийморь үргэлж өөдрөг байдаг.

Ocoл эндэл гэнэтийн аюулын үед “Дэчин Гомбуу Лхама ламаадан” гэж уншиж байваас гэнэтийн осол эндлээс найдвартай хамгаалж тойруулна. “Эмаа хоо ума пани пани сууха”. Өглөө босоод хүнтэй яриагүй байхдаа 10 удаа уншаад, эм хүн зүүн мөр лүүгээ, эр хүн баруун мөр лүүгээ үлээнэ. Энэ нь бас элэг цөсний өBчнөөс xaмгаалахад тустай.

Мөнгөтэй болох шидэт тарни “Кунг-ро-но ама нило-та ванг” нэг өдөр мацаг барьж, мөнгөтэй болбол хэн хэнд туслах, эд баялгийн аяар хүрч болох ариун зорилго, хэзээ мөнгөтэй болох, хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун. Дээрх тарнийг шөнө дунд гурван удаа давтан унш. Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногт нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Авран хамгаалах тарни Ум рагму барна адма чирү пүрү ха ло хи да сарва шадрум мараяа хум пад. Монгол орныг даасан ахиус шашны дайсныг номхотгон шашны үнэнч шавь нарыг авран хамгаална.

Аз жаргал хүсэх тарни Нэг хоног мацаг барьж бодол оюун сэтгэл санаагаа төвлөрүүлнэ. Дараа нь долоо хоногийн турш уянгалуулан уншина. Тарнийг унших үедээ сэтгэлд нийцтэй аз жаргалаа бодно. “До ан ан та фа ри”

Хүүхэд тэвдүүлж сандаргахад – Ум даарий дүд даарий дүрээ суухаа

Хийморь бадраахад – Гүндүү сарваан дүдүү хо базар аюухий суухаа

Xapaaл жатгаас зайлахад – Пад ламаа са хамаа пад

Xop шapыг дapaхад – Ум мана хам хам суухаа

Шvд өBдөхөд – Дэхүү сод наа судваа мазаа сод

Шөpмөс татахад – Ум тэм таяа суухаа

Яp шapх эдrээхэд – Ум цэгрэ бад гадуу дон чарла суухаа

Зvpхний өвчuнд – Ум га га за за рим рим

Элэгний эмгэгт – Ум зараани та та зараа судаа ми суухаа

Эмэгтэйчүүдийн өвчинд -Ум радна намаа суухаа

Түлэнхийд – Ум са са ма ма сод Бузрыг арилгахад – Ум бадма ус нэхэ бимали суухаа

Муу бүхнээс зайлахад – Ээ ма хо ум пааний пааний суухаа

Муу юм зүүдэлж, хар дарахад – Ум сасаа маама суухаа. Ум загаа лияа суухаа /сэрээд 3 унш/

Ослоос сэprийлэхэд – Эм хо умаа паани пааний суухаа /өглөө бүр/

Ханиад дарахад – Ум дама дүдий сод суухаа /орой бүр ус руу тарнидаж унш/

Аюул тулгарахад – Ум маань мусмали хум пад

Aйж тэвдэхэд – Шар шармай ная ий суухаа

Аян замд – Дата ята хум дий хум дий суухаа

Аливаа бүхнийг бүтэлтэй болгоход – Ум агани агани, ажила мандали мандали суухаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *