Categories
Uncategorized

Электрон та мхи нь хорт хавдартай болох магадлалыг нэмэгдүүлдэг ЦААШ НЬ ТҮГЭЭГЭЭРЭЙ

Электрон та мхийг та мхины донтолтын эсрэг зэвсэг гэж үздэг байсан цаг саяхан Эрдэмтэд электрон та мхи нь аюулгүй бөгөөд та мхи та тдаг хүнд хор хөнөөл учруулахгүй гэж хэлсэн

Биднээс илүү их зүйлийг мэддэг тул бид тэдгээр эрдэмтдэд итгэсэн бөгөөд энэ нь биднийг хуурсан байж магадгүй юм Эрдэмтэн электрон та мхийг та мхинд до нтохоос хамгаалах аргыг амжилттай хэрэгжүүлснийг тунхагласны дараа олон та мхичин болон та мхи та тдаггүй хүмүүс энэ зуршлыг өөрсдөндөө хэрэгжүүлжээ Гэхдээ  одоо урган гарах асуулт бол Энэ үнэхээр аюулгүй юу?

Эрдэмтэн тэдний судалгааг илүү гүнзгийрүүлж, энэхүү төхөөрөмжийн талаархи өмнөх үр дүнгээс зарим зүйлийг олж мэдэв Миннесотагийн Их Сургуульд байж магадгүй гэсэн жижиг судалгааг хийжээ

Электрон та мхи аманд байгаа ДНХ-ийг гэмтээдэг химийн бодисын түвшинг нэмэгдүүлсэн байгааг олжээ Шүлсэнд агуулагдах фо рмальдегид гэх мэт химийн бодисууд нь хэрэглэгчдэд хорт хавдар үүсгэх эрсдлийг бий болгодог Электрон та мхи нь н и котиныг та мхины до нтолтын эсрэг үйлчилгээтэй тоник бодис агуулдаг Гэсэн хэдий ч ни котин та мхины нэгэн адил судаснуудад нөлөөлдөг

Өнгөрсөн сард бараг 50,000 америкчуудад хийсэн судалгаагаар ийм төрлийн та мхи та тдаг хүмүүсийн шээс, та мхи та тдаггүй хүмүүсийн шээс аль аль нь үр дүнтэй хорт хавдар үүсгэдэг нэгдлийг агуулсан болохыг харуулсан байна

Юу хийх юу хэрэглэх гэж байгаагаа ухаалгаар сонгоорой Таныг алахаар юу ажиллаж байгааг та хэзээ ч мэдэхгүй Та электрон та мхинаасаа салж, эрүүл мэнддээ анхаарч, аюулгүй байдлаа бүрэн хангах хэрэгтэй

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *