Categories
Uncategorized

Өвчин зовлон, аюул бүхнийг гэтэлгэгч далан төрлийн тарни ХАДГАЛААД АВААРАЙ

Далан төрлийн тарнийг хүргэж байна.

Авран хамгаалах тарни: Ум рагму барна адма чирү пүрү ха ло хи да сарва шадрүм марая хум пад. Монгол орныгдаасан сахиус, шашны дайсныг номхтгон, шашны үнэнч шавь нарыг авран хамгаална.

Аз жаргал хүсэх тарни: Нэг хоног мацаг барьж, бодол оюун, сэтгэл санаагаа төвлөрүүлнэ. Дараа нь долоо хоногийн турш өглөө болгон тарниа уянгалуулан уншина. Тарнийг унших үедээ сэтгэлд нийцтэй аз жаргалаа бодно. До-ан- ан-та,фа-ри.

Айдас хүйдсийг зайлуулах тарни: Шар шарма нарма ная ий суухаа. Айж тэвдсэн үед айдас бүрэн зайлна.

Адаар хөнөөгдөж галзуурхын эсрэг: Ум мади си суд ум за за сэг сэг суухаа.

Аливаа мэсэнд үл даагдах: Ум мадий си суд ум за за сэг суухаа.

Аливаа өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүрээс салгах тарни: Ум намоо багаа бадий биханзээ биханзээ биндэр яа барба ра за яа ра ха ди самъяг сам будъяс! да-га яда ум биханзээ махаа биханзээ биханзээ ра за сам хада гадий суухаа.

Амьтны гаралтай хорын эсрэг: Ум дүгмо э хри му хрин хрин сод ум са хрин суха. Гахайн өөх тарнидаж түрх.

Архинд үл согтох: Дата ята хум дий хум дий суухаа.

Аюулаас гэтэлгэгч тарни: Ум мали мусмали хум пад. Элдэв аюул тулгархад уншваас аюул бүхэн тойрч өнгөрнө.

Аянгаас хамгаалахад: Ни-на го хаза мүнди а аа. Бөгжинд нь тарнида.

Бадгана өвчнийг арилгахад: Ум шан шан арва бидимуда няг суухаа.

Барай өвчний эсрэг: Ум ши гама ши хум, Муутуу цаасан дээр хятад бэхээр бичиж өвчний цэг дээр наа.

Битүү хавдарт: Ум нон нон зэд нон нон жүү суухаа. Таван салаа тавь.

Бузрыг арилгагч: Ум бадма ус нэхэ бимали сууха. Бузар буртаг болгоныг арилгах увьдастай.

Бүтэхүйеэ бэрх үйлийг бүтээх тарни: Ному хари ди гу ма ри, гоори гандари, зандали, мадамга гали гали сууха.

Бөөр давсганы өвчин эдгээх тарни: Ум гармаа дагиний хум мамаа бизъяа суухаа. 7-21 удаа уншина.

Галд түлэгдсэнд: Ум са са ма ма сөд. Тос түрх.

Галд түлэгдсэн шархыг анагаах увидас: Ум зана загда хум пад.

Галзуу нохойн хорын эсрэг: Ума а ти ми томэ тими томэ тини ни суухаа. Бэх уу.

Гүвдрүү өвчнөөс хамгаалах: Ум биг биг дог рий суха хэмээн уншиж эм тан унд хоолыг тарнидаж өгдөг.

Дурлал хүсэх тарни: Сэтгэл санаагаа төвлөрүүлж, нэг хоног мацаг барьсаны дараа бүрий болох үед харанхуйвтар өрөөнд суугаад доорх тарнийг дөрвөн удаа шивнэн унш. ” То- до-си-ро ан ват моноран” Энэ тарнийг гурван өдөр дараалан унш. Тэгэхдээ дурлах дурлуулах дотоод сэтгэлээр бэлэн байх талын юм бод. Нэг сарын турш энэ бүгдийг давтан үйлд. Тэргэл сартай өдөр эхэлбэл сайн.

Зарга тэмцэл хийхийн цагт: Ум бура бува зула мана-ни сухаа

Зүрхийг асар ариун болгох: Умзинизини махазини суха

Зүрхний өвчинд: Ум га га за за рим суха. Жүр үр (долоолгоно) ид.

Заяа тавиланг ивээгч тарни: Дэвшин шигва цээпил ваазанваа номлоо чанцоолоо. Хүнд байдлаас гарахад тустай.

Зургаан цагаан мэнгэтэй хүн: Дади ята ум бихаанзи махад бихаанзи раза самуу гадэ суухаа. Ум бадаа ша суухаа.

Зүрх, нарийн гэдэс, үнхэлцэг зэргийн гурван халуун өвчин эдгээх тарни: ” Ум базар мамаа дагиний бузар мамаа бизъяа суухаа.

Зүрхний өвчинг анагаах тарни: Ум га га га за за рим суухаа” Жүр үр буюу долоогонод шившээд ид.

Могой хатгахад: Ум эти ли тула суха. Гаансны бохь түрх.

Мөнгөтэй болохыг хүсвэл: ” Кунг- ро-но ама ни-ло-та ванг” Нэг өдөр мацаг барихдаа, мөнгөтэй болбол хэн нэгэнд туслах, эд баялагийн аяаар хүрч болох ариун зорилго, хэзээ мөнгөтэй болох, хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун. Дээрх тарнийг шөнө дунд гараа дээш арваг гурван удаа давтан унш. Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногг нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Муугаас зайлахын тулд: “Ээ ма хо ум пааний пааний суухаа”

Муу заяанаас гэтэлгэгч тарни: “Лама ла чавсү чио сонжой ла чавсү чио. Чай ла чавчү чио Гэндүн ла чавсу чио” Чухаг дээд гурван эрдэнэд итгэл одуулсанаар муу заяа бүхнээ гэтэлж, тавилан заяа сайжирна.

Мэс засал хийх, хутга мэстэй харьцахад: Ум чагчу дүва хэрээ магий суухаа гэж долоо уншиж, багажруугаа үлээ.

Нас урт болгоход: Ум бүрэм суха. 365 хоногийн хир хий авахуул.

Нүд, ухаан саруул болгох, буян хураах, үйлс ариусгах тарни: Ум дари дүдарей. Маха аюур чинаа жанай будшим гүрү суухаа.

Нүдний гэмийг арилгагч тарни: “Наму бидрагаяа медрея сиха лаза не суха” Усанд үлээж, нүдээ угаавап нүдний элдэв гэм арилна.” Наму бидиа гаяа медре сидха лаза суха” Усанд үлээн уншиж нүдээ угаавал нүд бүрэлззх гэм арилна.

Нүдний өвчинд сайн: Ум хэн хэн пүн пүн сууха . Өлөнгөөрөө арч.

Нүдний цагаа арилгахад: Ум ганий дий суухаа. Доньд түрх.

Нүдний халуун өвчинд: Ум лан сон лин лод. Цагаан тахианы шүлс түрх

Нүдний элдэв өвчинд: “Дад яата хили мили.гили мили хилиде хуяа хуяа хуяа, мани хүлү хүлү хүдү хүдү хүдү загчү рамуха би шод хаяа суухай “Нүдний элдэв өвчин хийгээд хийн гэм, шар бадганы гэмүүдийг арилгах болой. “Наму бид рагаяа медре яа сиха лоза не сууха-Наму бидиа гаяа медре сидха лоза сууха. Энэ хоёр тарнийг уншиж, усанд үлээгээд нүдээ угаавал нүд бүрэлзэхийн гэм арилна.

Нүдний харах чадварыг сайжруулах: Ум загчу загчу зана загчу еэ суха. Арван тавны cap туссан шүүдрийн усаар арч.

Оюун билэг хурц болох: Хум бизү бизү, бранз ниа бард ха ни, зула зула, меда бардха ни, дири дири будхи бардха, ни сууха.

Оюун ухаан үүсгэн хайрлагч тарни: Хамгийг айлдагчид мөргёе.
Хум бизү, бизү бранзниа бардха, зула зула меда бардха ни, дири дири будхи будхани сууха. Энэ тарнитай учирсан , уншсан, бичсэн хэн боловч их оюун билэгт болох. Наму радна даръяа, наму аркяа авалоги де шураяа, боди садуяа, махад садуяа халде халде мани де сууха. Усанд гурвантаа үлээж уншваас оюун ухаан сэргэн дэлгэрнэ.

Өвчин анагаах тарни: “Дадаята хили мили, гили мили , хилиде, хуяа хуяа хуяа.мани, хүлү хүлү, хүлү хү, хүдү , загчу рамуха биш одхаяа сууха” Нүдний элдэв гэм буюу бүхийл өвчинд ач тустай.

Өвчин бүхнийг түргэн амирлуулах тарни: Дадаятабазар базар маха базар сарва ваяады, хана базар на сууха.

Сэтгэл санаа тайвшруулж, хүнд муу юм үл хийх, сайн санааны үрээр аз жаргалтай болгох тарни: Ум занада маха го хи на хум пад.

Саа өвчний хор гаргах арга: Ум гим дра сүсү суха гэж уншиж, хэлий нь алд улаан утсаар оосорлон тат.

Суулга бөөлжлөг таслах увидас: Сади мара ла пад хэмээх тарнийг муутуу цаасан дээр бэхээр бичүүлж идүүл.

Сүүгүй хөхөнд: Ум ва на жи га на. сууха. Хонины чөмөг идүүл.

Сэд бүтээхэд: Ум срида гүрү сиг мама дри дри суха

Түлэнхий шархыг анагаах тарни: Ум зана загда хум пад Ум загаа ли яа суухаа. Муутуу цаасан дээр хүхрээр бичиж зүүнэ

Ухаан билиг арвидах тарни: Ум махаа диваа ум пад.

Үйл бүтээх тарни: Чухаг дээд гурван эрдэнэд мөргөе. Бурханд мөргөе.Номд мергөе. Хуврагт мөргөе. Ному хари ди гу ма ри
гоори гандари зандали мадали гали гапи… (нэрээ хэлнэ). Мухе хи хара хара, база база, авадаяа мунзаяа…(нэрээ хэлнэ) меша мана яа суухай, ум бура бува зула зула зүли манани.деви сарвасам гаара гари низа дале дале зула эула сууха. Үйл бүхэн бүтэх болно. Энэ тарнийг уншсанаар тархи толгойн өвчин, хижиг томуу, элдэв дон, ороолонгийн хорлолоос салах ажгуу. Зарга тэмцэл хийхийн цагт хялбэр дийлнэ.

Үл бүтэхүй үйл бүгд бүтэх болой: Иому хари дигу ма ри гоори гандари, зандали , мадамга гали гали суха.

Үр хүүхдээ сайн яваасай гэхдээ бид бүхэн: ” Дэвшин шагва цээпэл ваазан ваа номлоо жанцоолоо” гэж унших ёстой аж.

Үү арилгах тарни: Ум аг суха иг суха лад суха даи махада нэр зэрвэ жод суха ийн уншаад шивүүрээр дөрвөн талд нь цус гартал

Үхсэн хүний юмыг авахад энэ тарнийг 30 удаа уншваас тотгор ба зэтгэр бүхэн арилан чадюу: На ма ши ши ши рипу ша ри са ва ви га га дэ ра ни суха.

Халдварт хижиг өвчнөөс сэргийлэх арга: Даяага али мудра ли мудра махада нэр зарай занчан ага ш ганди хиган заду ваза муни арьяа суха. Хятад бэх болон заараар хэлэндээ ум үсгийг бичиж түрх .

Халуун өвчин: Ум ва зи ви ша ху па да. Ус үлээж өг.

Халуун суулганд: Ум нирсэн ервал суха хэмээн 300 уншиж одны ус өг.

Хамаг амьтны тусыг хичээгч тарни: Ум ма нибад михум. Зургаан зүйл хамаг амьтныг энэрэн нигүүлсэх сэтгэлээр гийгүүлэх. Сэтгэл буруутныг номхруулагч тарни.(Ямандагийн зүрхэн тарни) Ум яма раза садо мияа, Яшидорд наяа даяа яда ёни , Раяа яагчаяа яа яагчаяа, Зацани рамаяа хум хум лад памд сууха. Шашны дайсан тэргүүтэн сэтгэл муутныг дарж арван цагаан буяныг дэлгэрүүлнэ.

Хамаг өвчнийг амирлуулах тарни: Ум ми жо пад пад суухаа. Мэсийн аюулыг зайлуулж , эх хүнийг амар нярайлахад туслах гарни. Ум мани даарий базар мийсаха варай ди сайрий хум пад

Хамаг өвчинд сайн: Ум ми жо пад пад суха.

Хамрын өвчин эдгээх тарни: Ум гээрээ гээрээ бад суха. Хөхний сүүг хамарт дусаа

Хамраас цус гоожихыг зогсоох тарни: Тив тив рив рив чодч од ум радна зади зади сиди сиди хум Дунд хурууны угыг чанга боо. Сэвээр ут.

Ханиад эдгээх тарни: Ум дама дүдий сод суухаа. Үнээний сүү уулга.

Хар дарж зүүдлэхийг болиулах тарни: Ум дагийний хум мамаа бизъяа суухай 7-21 удаа уншина.

Хар дарж зүүдлэхэд: Ум зага ли яа сухаа. Хүхрээр бичиж зүух.

Хараал, хэл амнаас хамгаалах тарни: Ум ламаа саа хамаа саа хум пад. Хэрвээ хэн нэгний хэл амнаас цэрвэж цээрлэвэл энэхүү тарнийг гурвантаа уншиж, гурвантаа нулимна.

Хараал үл хүрэх: Пад ламаа пад сад. Эрдэнийн бөгжийг нь тарнида.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *